آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 1157
بازديدکنندگان امروز: 4
کل بازديدکنندگان: 182087
بازديدکنندگان آنلاين: 1
زمان بارگزاري صفحه: 0.2813 ثانيه
فرم ها

جهت دانلود و دریافت فرم های مورد نیاز خود از لینک های زیر می توانید استفاده نموده و در صورتی که فرم مورد نظر شما در لیست

ذیل موجود نبود با امور دانشجویی تماس حاصل نموده تا در اولین زمان رسیدگی شود.


*به دستور دانشگاه جامع کلیه فرمهای قبلی جایگزین شده و از طریق فایل Edited_PDF_94521 می توانید

کلیه فرم های جدید مورد نظر خود را دریافت و چاپ نمایید.


فرم های کارورزی1 و 2

*جهت تکمیل فرم های کارورزی 1و2 دقت داشته باشید به تعداد هفته های کارورزی از کاربرگ 2-213 هفتگی

کپی تهیه نموده و به تعداد ماه های دوره کارورزی نیز از کاربرگ 3-213 ماهیانه کپی تهیه نموده و تکمیل نمایید.

لازم به توضیح است نمره کارورزی از طریق جمع نمره اعطاشده  مربی کارورز و استاد درس کارورزی مرقوم می گردد.  


   دانلود : ارزیابی_نهایی_توسط_استاد.pdf           حجم فایل 428 KB
   دانلود : ارزیابی_نهایی_توسط_مربی.pdf           حجم فایل 428 KB
   دانلود : گزارش_ماهیانه.pdf           حجم فایل 492 KB
   دانلود : گزارش_هفتگی.pdf           حجم فایل 426 KB
   دانلود : Edited_PDF.pdf           حجم فایل 2622 KB